Florabel Florabel Florabel Florabel Florabel
AKTUALITY na Facebooku

Referencie

Národná banka Slovenska v Bratislave
Vypracovaná štúdia ozelenenia strechy budovy

Rekreačný areál Sĺňava, Piešťany
Štúdia ozelenenia areálu

Račianske mýto - námestie v Bratislave
Vypracovaný návrh obnovy, časť ktorého sme zrealizovali

Shell Slovakia s.r.o. v Bratislave
Realizácia interiérovej zelene zo živých a umelých kvetov, príležitostné aranžmán

VÚB factoring Bratislava
Realizácia interiérovej zelene

Ústav národného zdravia vo Zvolene
Projekt vegetačnej strechy, kompletná realizácia s dodávkou materiálu a zavlaž. systémom

USA Embassy v Bratislave
Projekt obnovy, rekonštrukcie zelene, realizácia so závlahou

Angolská rezidencia v Bratislave
Návrh obnovy a realizácia s kompletnou dodávkou materiálu

Štátna veterinárna správa SR v Bratislave
Projekt rekonštrukcie zelene a realizácia s kompletnou dodávkou materiálu a následnou údržbou

Creditanstalt v Bratislave
Návrh a kompletná realizácia vegetačnej strechy

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Projekt rekonštrukcie zelene vstupného areálu s kompletnou realizáciou a závlahou

Slovenská poisťovňa v Trebišove
Projekt vegetačnej strechy, kompletná realizácia s automatickou závlahou

SOU Polygrafické v Bratislave
Realizácia dvoch vegetačných striech

Dom smútku v Seredi
Návrh, realizácia šikmej vegetačnej strechy s kompletnou dodávkou materiálu

Výstavná plocha PREMAC v Bratislave
Projekt, realizácia sadovníckych úprav s vodnou plochou a zavlažovacím systémom

Slovenská poisťovňa v Bratislave
Návrh, realizácia vegetačnej strechy s kompletnou dodávkou materiálu

Slovenský plynárenský priemysel v Bratislave
Realizácia sadovníckych úprav, obnova a údržba vegetačnej strechy

Hotel HUBERT v Gerlachove
Vypracovaný projekt sadovníckych úprav s vodnou nádržou v chránenej krajinnej oblasti na výmere 19.000 m2

BETÁNIA - Bratislava
Návrh a realizácia vegetačnej strechy s prístupom pre telesne postihnutých občanov

BAUTECH s.r.o. Bratislava
Návrh, realizácia sadovníckych úprav rodinných dvoj domov s vegetačnou terasou

Kaštieľ v Šamoríne
Projekt sadovníckych úprav a spevnených plôch v dobovom slohu

Slovnaft, a.s. Bratislava
Dendrologický prieskum, projekt výrubu a náhradnej výsadby stromov na ploche 12.000 m2. Realizácia výrubu, terénnych úprav a výsadba vzrastlých stromov v počte 380 ks.

Poľnobanka v Bratislave
Návrh a realizácia átriovej vegetačnej strechy a parterovej predzáhradky.

Progress Promotion Bratislava
Príležitostné výzdoby exteriérov a interiérov v Bratislave a iných mestách

Ruská ambasáda v Bratislave
Štúdia rekonštrukcie areálu

Zámoček v Prahe
Projekt sadovníckych úprav a kompletná realizácia s vegetačnou strechou

Kaštieľ v Tonkovciach
Dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, projekt sadovníckych úprav prírodnokrajinárskeho parku na ploche 17.600 m2, realizácia výsadieb stromov a kríkov

Okrem uvedených bolo zrealizované množstvo štúdií, návrhov, projektov a realizácií objektov v súkromnom vlastníctve, kompletne so závlahou, osvetlením, jazierkami a drobnou architektúrou, ktoré nie sú menovite uvádzané.
Taktiež nie sú uvádzané ani realizované príležitostné výzdoby interiérov a exteriérov