Florabel Florabel Florabel Florabel Florabel
AKTUALITY na Facebooku

Záhradný architekt portfólio

Ing. Jozef Beladič ako záhradný, neskôr krajinný autorizovaný architekt vykonáva štúdie, návrhy, projekty, posudky aj samotné realizácie a tiež i následné údržby:
- záhrad
- parkov
- vegetačných striech
- vertikálnych záhrad
- vodných plôch - jazierok
 
Realizácie sú uskutočňované od samotných úprav terénu, zriadenia chodníkov, obrubníkov, oporných stienok, výsadieb rastlín, závlahy, zatrávnenia až po prvú kosbu trávnika.
 
Na nami dodaný a vysadený rastlinný materiál dávame záruku:
- 2 roky na trávnik (v prípade automatickej závlahy)
- 3 roky na stromy a kríky
Všetky prípadne uhynuté rastliny v tomto období dodáme a dosadíme zadarmo na vlastné náklady.
 
Údržby záhrad sú vykonávané jednorazovo alebo pravidelne po dohode so zákazníkom (rez rastlín, odburiňovanie, kyprenie, hnojenie, chemickú ochranu, kosenie, vertikutáciu trávnika s odvozom všetkého odpadu).
 
Zazimovanie exotických rastlín sú vykonávané na záhradách, vegetačných strechách, terasách. Zazimovanie je potrebné dohodnúť minimálne 1 mesiac vopred.